NHG keurmerk

Huisartsenpraktijk Deunisvelt

Afspraak maken voor het spreekuur

Iedere morgen tussen 8.00 uur en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak. Gebruik hiervoor menukeuze 3.

Voor elke afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Als u denkt dat u meer tijd nodig heeft dan 10 minuten (bijvoorbeeld bij meerdere klachten, gesprekken en chirurgische ingrepen) vinden wij het fijn dat u dit al aangeeft bij het maken van de afspraak.

Als u een afspraak wilt maken, zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Zij doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de spoedeisendheid van uw klachten en om te kunnen bepalen hoeveel tijd ze daarvoor zal reserveren op het spreekuur. De assistente is opgeleid om deze inschatting te kunnen maken. De assistente heeft een beroepsgeheim en is verplicht (net als uw huisarts) om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Visites aan huis

Visites kunnen telefonisch worden aangevraagd tussen 8.00 uur en 10.00 uur. Gebruik hiervoor menukeuze 3.

U kunt een visite aanvragen als u niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen maar wel de dokter wil spreken.

De visites worden meestal tussen 11.00 uur en 12.30 uur afgelegd.

Wilt u graag dat een van de artsen langs komt na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een andere ingrijpende gebeurtenis, vertel dit dan aan de assistente. Soms is de huisarts nog niet op de hoogte is van uw huidige situatie omdat er nog geen bericht uit het ziekenhuis is gekomen.

Telefonisch spreekuur

Iedere dag tussen 13.00 uur en 15.00 uur is er een telefonisch spreekuur. Gebruik hiervoor menukeuze 3 wanneer u belt.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte vragen en voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken.

Als u tussen 13.00 uur en 15.00 uur belt, krijgt u de assistente aan de telefoon. Indien mogelijk zal zij uw vraag beantwoorden, anders zal zij uw naam, adres en telefoonnummer noteren waarna zij of een van de artsen u op een later tijdstip zal terugbellen.