Afspraak maken voor het spreekuur

Iedere morgen tussen 8.00 uur en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak.
Telefoonnummer: (0174) 412309   Menukeuze 3

Voor elke afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Als u denkt dat u meer tijd nodig heeft dan 10 minuten (bijvoorbeeld bij
meerdere klachten, gesprekken en chirurgische ingrepen) vinden wij het fijn dat u dit al aangeeft bij het maken van de afspraak.
Als u een afspraak wilt maken zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Zij doet dat om zo goed mogelijk een
inschatting te kunnen maken van de spoedeisendheid van uw klachten en om te kunnen bepalen hoeveel tijd ze daarvoor zal reserveren
op het spreekuur. De assistente is opgeleid om deze inschatting te kunnen maken. De assistente heeft een beroepsgeheim en is
verplicht (net als uw huisarts) om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Visites aan huis

Visites kunnen worden aangevraagd tussen 8.00 uur en 10.00 uur.
Telefoonnummer  (0174) 412309   Menukeuze 3

U kunt een visite aanvragen als u niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen maar wel de dokter wil spreken.
De visites worden meestal tussen 11.00 uur en 12.30 uur afgelegd.
Wilt u graag dat een van de artsen langs komt na ontslag uit het ziekenhuis of vanwege een andere ingrijpende
gebeurtenis, vertel dit dan aan de assistente.  Soms is de huisarts nog niet op de hoogte is van uw huidige situatie 
omdat er nog geen bericht uit het ziekenhuis is gekomen.

Telefonisch spreekuur

Iedere dag tussen 13.00 uur en 14.00 uur is er een telefonisch spreekuur. (0174) 412309    Menukeuze 3

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte vragen en voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken.
Als u tussen 13.00 uur en 14.00 uur belt, krijgt u de assistente aan de telefoon. Indien mogelijk zal zij uw vraag
beantwoorden, anders zal zij uw naam, adres en telefoonnummer noteren waarna een van de artsen u
tussen 14.00 uur en 15.00 uur zal terugbellen.

Spoedgevallen

Als u overdag dringend een arts nodig heeft kunt u bellen naar de spoedlijn  (0174) 412309   Menukeuze 1

U krijgt dan direct een assistente of een huisarts aan de lijn.
Voor eerste hulp bij wonden, kneuzingen, verbrandingen, etc. kunt u altijd direct terecht.
Het is wel prettig als u dit eerst telefonisch aankondigt. De assistente kan dan alvast rekening houden met uw komst.
Voor meer informatie kijk op de pagina  Spoed

Vakantiewaarneming

Onze praktijk is het hele jaar geopend. Tijdens vakantieperioden is er altijd een van de vaste huisartsen aanwezig.


 

Pagina laatst bijgewerkt op 12-02-2018
© 2018 Huisartsenpraktijk Deunisvelt - Website by Fog One