NHG keurmerk

Huisartsenpraktijk Deunisvelt

COVID-19 Vaccinatie

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin.

De komende tijd zullen wij zo snel als de organisatie in de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

  • mensen geboren in 1956 tot en met 1960
  • twee groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
    1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1946 en 31-12-2002 (18 - 75 jaar)
    2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1946 en 31-12-2002 (18 - 75 jaar)

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen een uitnodiging voor vaccinatie zodra zij aan de beurt zijn.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

Samen krijgen we corona eronder.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd.

Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.